Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

IT sikkerhedspolitik

IT Sikkerheds-Etik

Generelt

KBS BYG A/S medarbejdere skal overholde gældende lovgivning og regler for net-etik. F.eks. at respektere andre, ikke krænke, provokere eller angribe personer eller grupper, ikke krænke andres rettigheder - f.eks. ophavsrettigheder og varemærker. Ikke foretage hetz mod befolkningsgrupper eller sprede racistisk materiale og ikke distribuere ulovligt materiale (f.eks. "piratkopier")

E-mail system

Medarbejdere må kun åbne vedhæftede filer, hvor afsenderen er kendt af modtageren.

Internet

Ved anvendelse af Internet er det KBS BYG A/S identitet, som anvendes; og man er derfor repræsentant for KBS BYG A/S. Derfor må man ikke besøge hjemmesider, som er stødende eller har ulovligt indhold; f.eks. pornografiske eller racistiske materialer, eller ulovligt kopierede spil, programmer eller musik- og videofiler.

Facebook og andre sociale medier:

Privat brug af sociale netværkstjenester i arbejdstiden må kun ske undtagelsesvist. KBS BYG A/S kan af IT-sikkerhedsmæssige grunde lukke adgangen for Facebook og andre sociale medier helt eller delvist.

KBS BYG A/S' netværk må ikke belastes til download af store filer til privat brug.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre advarsel og i særlige tilfælde eller ved gentagen overtrædelse opsigelse eller bortvisning.

Generelle retningslinier

Programmel

Der må kun anvendes programmer, som KBS BYG A/S har licens til, og kun på det udstyr, som de er installeret på.

Der må ikke installeres programmer som ikke er godkendt af it-afdelingen, og som ikke indgår i KBS BYG A/S’ normale it-anvendelse. Dette gælder alle typer af programmer, herunder pauseskærme og spil.

Der må kun tilsluttes KBS BYG A/S-ejet udstyr til KBS BYG A/S’ interne net.

Kun it-medarbejdere, som arbejder med sikkerhedsfunktionen, må i begrænset omfang benytte disse programtyper efter aftale med it-chefen. KBS BYG A/S' udstyr må ikke anvendes til anden kommerciel virksomhed.

På alle PC’er og servere er installeret et antivirusprogram, som værner mod, at udefrakommende programkode påvirker it-driften i negativ retning. Dette program må ikke afinstalleres eller omkonfigureres


Data
Data (oplysninger) - både elektroniske og i papirform - fra KBS BYG A/S' administrative system (C5) må under ingen omstændigheder fjernes fra KBS BYG A/S' domicil uden forudgående skriftlig aftale med it-chefen. Der må ikke kopieres eller fjernes data, som tilhører KBS BYG A/S og som ikke er tiltænkt andre medarbejdere. 

Der må kun gemmes data, som er relateret til arbejde i KBS BYG A/S. Private data må kun gemmes på det dertil indrettede tildelte område. Programmer til aflytning af netværkstrafik, sporing af ressourcer eller indtrængen i beskyttede områder (hackerværktøj) må ikke lagres eller anvendes. 

Data der indeholder personfølsomme oplysninger skal fremsendes i zippet form. I forbindelse med zipning kontaktes IT-leverandør 4 Dimensions, og der tildeles en adgangskode til brug for modtageren. Denne kode fremsendes på SMS.


Profiler
Alle medarbejdere skal benytte deres egen netværksprofil, således at det kun er den person, der er logget ind på en PC’en, som benytter den. Såfremt en medarbejders PC’er skal benyttes af en anden medarbejder, skal den anden medarbejder logge på med sin egen profil.

Forlader en medarbejder sin PC’er i mere end 10 min. skal pauseskærm med kodeord aktiveres, eller PC’en låses (Ctrl.+alt+del).

Brugernavn og adgangskode til ALLE KBS BYG A/S' systemer er strengt personlige og må ikke gives/udlånes til andre under nogen omstændigheder. Adgangskoder skal vælges, så de er svære at gætte, det vil sige, at de ikke må have personlige betydninger, findes i ordlister, eller lign.

Adgangskoder skal indeholde både bogstaver og tal, og må ikke være skrevet ned. Adgangskoder må ikke genbruges.

Logon til KBS BYG A/S' netværk skal udskiftes med 60 dages interval.


Det anses for bortvisningsgrund, såfremt overstående retningslinjer om brugernavn og adgangskoder ikke overholdes. Der foretages løbende kontrol af, om retningslinjerne overholdes.

Udstyr
Kun KBS BYG A/S' udstyr må tilsluttes det interne net. Nettet må ikke benyttes til test af nyt udstyr og lignende. Der må ikke kobles andet udstyr til netværksstikket end det udstyr, som er bestemt for tilslutningen. Netværksstik må ikke fordeles til flere stik ved anvendelse af hubs, switches eller routere uden godkendelse fra it-systemadministratoren.

PC’er, skærme, printere og lignende må kun tilsluttes 230 volt strømstik mærket edb (skrå stik). Udstyr med eksterne omformere som modems og lignende kan tilsluttes normale 230 volt stikkontakter, hvis det ikke er forsynet med de skrå edb-strømstik. EDB-strømstik må ikke anvendes til lamper, regnemaskiner og lignende.

KBS BYG A/S’ servere må under ingen omstændigheder betjenes af andre end it-systemadministratoren eller personale fra samme afdeling. Tilladelse til at betjene servere mv., fx i forbindelse med skift af backup-bånd, kan alene gives af it-chefen.

E-mail-system
KBS BYG A/S' mailsystem (Microsoft Outlook) skal anvendes som eneste elektroniske postsystem inden for KBS BYG A/S regi. Der må ikke installeres alternativer til Microsoft Outlook, herunder gælder også webbaserede såsom Hotmail mv.  E-mails er at betragte som virksomhedens. Hvis en medarbejder ikke er på arbejde, skal dennes mail kunne læses af en anden medarbejder. Der må ikke vedhæftes word-dokumenter (eller andre dokumenter), som indeholder en indscannet underskrift.

En medarbejder kan videregive tilladelse til at en anden medarbejder, til at denne kan åbne e-mails i ferie-perioden, eller alternativt skal ”træffes ikke auto-funktionen” sættes til – og der skal henvises i autosvaret til den medarbejder, der passer opgaverne i ferieperioden.

​KBS Byg A/S

​​​Stamholmen 193F

​​​2650 Hvidovre

​​​​CVR: 28119682​​