Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ole Nielsen

Tlf.:​

E-mail​:

Ole Nielsen​

Projektleder​

Stilling

Projektleder og medejer af KBS BYG A/S og Københavns Byggestyring A/S

Administrativ funktion

Projektleder

Uddannelse

1995 - Bygningskonstruktør

1994 - Kloakmester

1976 - Tømrer​

Erfaring

KBS BYG

Langgadehus i Valby

I Valby i København finder man det første konkrete eksempel på blandede anvendelsesformer i samme bygning.

Bygningen i de nederste to planer rummer 72 plejeboliger, servicearealer, fagcenter og fællessal m.v. Bygherre er Boligselskabet AKB, København, mens Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen står for den fremtidige drift af servicearealer og dagcenter.

De to øverste etager består af 59 almene familieboliger, ligeledes med Boligselskabet AKB som bygherre.

Igennem bygningens åbne gennemsigtige hjørner, kan forbipasserende kigge ind til de lukkede grønne gårdarealer.

I alt er der bygget ca. 14000 m² etageareal.

Gennemført facaderenovering af ejendom på Frederiksberg

Murerrenovering af facader samt udskiftning af vinduer og døre. Ny kloakering i kælder.

Ændring af laboratoriefaciliteter på Novo i Bagsværd, 1G

Ombygning i forbindelse med indflytning af nye brugere.

Om- og udbygning af Rungsted Skole

To atriumgårde lukket og indbygget i skolens øvrige areal. Indretning af nyt skolekøkken, nyt bibliotek, ny aula samt renovering af skolens auditorium.

Ændring af laboratoriefaciliteter på Novo i Bagsværd, 1H

Ombygning i forbindelse med indflytning af nye brugere.

Facaderenovering af ejendom på Frederiksberg.

300 vinduer og døre udskiftet, murerreparationer af facader.

MT Højgaard A/S

2001-2004 - Projektleder i renoveringsafdelingen

Eksempler på projekter:

Opførelse af ejerlejligheder på Dannebrogsgade, betondelen

Udført i hovedentreprise.

Renovering af ejendom Victor Bendix Gade

Udskiftning af vinduer, radiatorer og tagrender, udført i totalentreprise.

Indretning af laboratorie- og kontorfløj samt nyt teknikrum på tag i bygning 1H, Novo Nordisk udført som delvis totalentreprise efter partneringsmodellen

Etageareal ca. 1500 m² renoveret i stue- og kælderplan. 270 m² taghus etableret på stålkonstruktion med bærende søjler ned gennem bygning til punktfundamenter i kælder. Ventilationsanlæg indbygget i taghus med køle- og varmeflader. Indretning af laboratorier i ca. halvdelen af stueetagen.

Entreprisesum: ca. 18 mio. kr.

Bygherre: Novo Nordisk

Projektering med NNE, kontaktperson: Ulla Mandsberg, tlf +45 44 42 62 75

Gennemførelse af erstatningsfaciliteter på KAS Glostrup i partnering

Omforandring og renovering af seks områder for omrokering af forskellige afdelinger med henblik på senere ombygning på Amtssygehuset. Tre af områderne indrettet med nye installationer for skyllerum og undersøgelsesstuer. Samlet etageareal renoveret: ca. 2000 m².

Entreprisesum: ca. 15 mio. kr.

Bygherre: Københavns Amt

Kontaktperson: Birgitte Kähler Nielsen (ikke længere ansat i Kbh. Amt)

Højgaard & schultz A/S

1998-2001 - Projektleder og fagentrepriseleder

Eksempler på projekter:

Tag- og facaderenovering af ca. 3500 m² skole i Nivå

Samtlige flade tage blev gennemgået, og de var kraftigt angrebet af skimmelsvamp. Tagkrydsfiner og pap blev udskiftet, bjælkespær blev afrenset for skimmelsvamp, isolering og loftbeklædninger blev udskiftet.

Diverse boligbyggerier under PPU-projektet, som var et forsøgsprojekt i samarbejde med boligministeriet.

Fagentrepriseleder på tømrerarbejdet.

C C Brun Entreprise, Glumsø

1995-1998 - Projekt- og fagentrepriseleder i entrepriseafdelingen.

Følgende projekter blev gennemført:

Betalingsanlægget og administrationsbygning på Storebæltsforbindelsen

Fagentrepriseleder på betondelen. Udført som fagentreprise.

Renovering af igangværende lager- og kontorbygninger på Escofot i Ballerup, ca. 5000 m²

Projektleder på total/hovedentreprise.

KBS Byg A/S

​​Stamholmen 193F

​​2650 Hvidovre

​​​CVR: 28119682​​